شرکت افزون روان سازان میهن

Alcchem

شرکت افزون روان سازان میهن در سال 1392 با گروهی از متخصصین داخلی و مشاوران خارجی موفق به تولید ادیتیو روغن شده است.

 

لیست پروژه های انجام شده با شرکت شرکت افزون روان سازان :

 

1.       ساخت پکیچ فیلتراسیون

 

2.       برج کاتالیست

 

3.       راکتور