از خاکبرداری تا سالهای پس از تولید

Experience Resposibility

سولفوناسیون

Factor of Success

در طول ۱۵ سال گذشته همواره یکی از تامین کنندگان اصلی تجهیزات واحدهای سولفوناسیون و صنایع شوینده در ایران بوده ایم. ما بر اساس شباهتهای فراوان واحدهای اسید سولفوریک و سولفوناسیون توانسته ایم در جهتی حرکت کنیم که طراحی و ساخت تجهیزات واحدهای سولفوناسیون را با دانش فنی و تسلط بر عملکرد و جزییات مهم آنها طراحی کرده و بسازیم. 

موفقیت را از اینجا شروع کنید.

برای دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید