شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن

ترانسفورماتورسازي کوشکن با هدف توليد انواع ترانسفورماتورهاي توزيع با بازده بالا، در سال 1381 تاسيس شد. اين شرکت قادر به توليد ترانسفورماتورهائي با کارکرد مطمئن و عمر طولاني مي باشد.

 

لیست پروژ های انجام شده با شرکت ترانسفور ماتور سازی کوشکن:

 

1.       طراحي و ساخت کوره خشک کن ( تحت فشار خلا در حدود یک دهم میلی بار ) ترانسفورماتورهاي فوق توزيع با شرايط کاري خلاً نزديک به خلاً مطلق مربوط به شرکت ترانسفوماتورسازی کوشکن

 

2.       طراحي و ساخت کوره خشک کن ( تحت فشار خلا در حدود یک دهم میلی بار ) ترانسفورماتورهاي فوق توزيع با شرايط کاري خلاً نزديک به خلاً مطلق مربوط به شرکت ترانسفوماتورسازی کوشکن

 

3.       ساخت ریتورد ( کپسول تحت خلا ) کوره آنیلینگ مس شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن

 

4.       طراحی و ساخت مبدل هوای گرم کوره رنگ شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن با شعله مستقیم

 

 

پروژه‌ها

یک پروژه مشترک با شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن داشته‌ایم