اروند ترانس پارس

Arvand Trans

شرکت اروند ترانس

شرکت اروند ترانس پارس، در سال 1378 با نام شرکت مهندسی برق اروندشار تهران و با هدف تولید انواع ترانسفورماتورهای خاص تاسیس گردید.

لیست پروژه های انجام شده با شرکت اروند ترانس:

1.       ساخت مخازن ترانس