پترو ستاره پویا

P.S.P.C

شرکت پترو ستاره پویا در زمینه صنایع پتروشیمی فعالیت دارد.

 

لیست پروژه های انجام شده با شرکت پتروستاره پویا:

 

1.احداث واحد مینی پالایشگاه شرکت پتروستاره پویا بصورت کامل شامل طراحی ، ساخت ، نصب کامل کلیه تجهیزات مشتمل بر ریبویلر ، بویلر روغن داغ ، برج تقطیر ، مبدلهای کندانسینگ گاز ، مخازن ریفلاکس درام و کوالسر و تجهیزات واحد سولفورزدایی و اجرای پایپینگ واحد بصورت کامل

پروژه‌ها

یک پروژه مشترک با پترو ستاره پویا داشته‌ایم