شرکت پالایش روغن‌های صنعتی زنگان

شرکت پالایش روغنهای زنگان یکی از زیر مجموعه های شرکت ایران ترانسفو بوده و تامین کننده اصلی نیاز این شرکت به روغن نیروترانسفوماتور  کلاس 1 میباشد.

 

لیست پروژه های انجام شده با شرکت پالایش روغن های صنعتی زنگان :


1.       ساخت انواع مختلف میکسرهای صنعتی  و مخازن (1384)

2.       طراحی و ساخت برج تقطیر 400 درجه تحت خلا، به همراه ریسیورهای تحت خلاً ( 1385)

3.       ساخت استاتیک میکسر جهت اختلاط با صرف انرژی کمتر به همراه افت فشار کم (1395 )