شرکت نفت و گاز پارس جنوبی

P.O.G.C

شركت‌ نفت‌ و گاز پارس‌ به‌ عنوان‌ يكي‌ از شركتهاي‌ زيرمجموعه‌ شركت‌ ملي‌ نفت‌ ايران‌ در اول ديماه‌ 1377 تأسيس‌ گرديد. اين‌ شركت‌ مسئوليت‌ توسعه‌ كليه‌ فازهاي‌ ميدان‌ گازي‌ پارس‌ جنوبي‌ و توسعه‌ ميدان‌ هاي گازي‌ پارس‌ شمالي‌، گلشن‌ و فردوسی‌ و همچنين توسعه لايه نفتي پارس جنوبي را در آب هاي خليج فارس دارا مي‌باشد.

 

لیست پروژه های انجام شده با شرکت نفت وکاز پارس جنوبی:

1.       طراحي و ساخت پكيج بافرتانك (مخازن تحت فشار با فشار كاري 10 اتمسفر) فاز15 و 16 پارس جنوبي - عسلویه

 

2.       طراحي و ساخت پكيج بافرتانك ( مخازن تحت فشار با فشار كاري 10 اتمسفر ) فاز14  پارس جنوبي عسلويه