سافتلن

Softlan

شرکت پاکشو از سال 1380 بخش عمده ای از محصولات بهداشت البسه خود مانند مایعات نرم کننده حوله و لباس و همچنین مایعات لباسشویی خود را با برند سافتلن وارد بازار نموده است. این برند طی این مدت کوتاه موفق شده است در بازار مایعات نرم کننده حوله و لباس کشور رهبر بازار گردد.

 

لیست پروژ های انجام شده با شرکت سافتلن:

1.        طراحی و ساخت فیلتر ESP پلنت سولفوناسیون(1392)
2.       طراحی و ساخت واحد خنثی سازی دومرحله ای SLES (1394)