وبلاگ

عقد قرارداد احداث واحد سولفوناسیون

شروع یک چالش جدید

عقد قرارداد احداث واحد سولفوناسیون

در بهمن 98 قرارداد احداث یک واحد سولفوناسیون آلکیل بنزن خطی به ظرفیت 2 تن در ساعت رو بستیم و یک چالش فوق العاده دیگر برای ما آغاز شد. این واحد در استان زنجان و با سرمایه گزاری بخش خصوصی ایجاد میشود. قرارداد بصورت EPC بوده و کلید در دست خواهد بود. مدت زمان پروژه 15 ماه برنامه ریزی گردیده و در حال حاضر حدود 15 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. ما در شرکت کران انرژی حدود 10 سال است که در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات سولفوناسیون در حال فعالیت هستیم و پروژه های خوب بسیاری با مشتریان فوق العاده مان در داخل و خارج ایران داشته ایم . 

شما هم ما را به چالش بکشید. 

نظرات