وبلاگ

اتمام پروژه دوجذبی نمودن واحد اسید سولفوریک

شرکت صمیم صنعت غرب

اتمام پروژه دوجذبی نمودن واحد اسید سولفوریک

در آذرماه سال 1396 بهره برداری از واحد دوجذبی شرکت صمیم صنعت غرب آغاز و نتایج بسیار خوبی از این پروژه بدست آمد . آلایندگی به 300 ppm کاهش یافت و تولید از 60 تن در روز به 64 تن در روز افزایش یافت . همین امر به کاهش قیمت تمام شده بسیار کمک نموده و همچنین گامی برای آیندگان در حفظ محیط زیست است . از کارفرمای این طرح برای همکاری و همراهی تقدیر و تشکر میکنیم. 

نظرات