وبلاگ

عقد قرارداد احداث بزرگترین واحد دو جذبی تولید اسید سولفوریک در منطقه غرب کشور

شرکت کاسپین شمالغرب

عقد قرارداد احداث بزرگترین واحد دو جذبی تولید اسید سولفوریک در منطقه غرب کشور

عملیات اجرایی این واحد در زمینی به مساحت 10000 مترمربع جهت تولید اسید سولفوریک 98/5 درصد با روش دو جذبی با ظرفیت تولید 180 تن در روز آغاز گردیده و با یاری خداوند در سال 98به بهره برداری خواهد رسید. طراحی کارخانه بر اساس آخرین تکنولوژی روز در حال انجام است و آلایندگی واحد کمتر از 300 ppm خواهد بود. 

کارفرمای این طرح از سوابق بسیاری در بخش صنعت برخوردار بوده و مصمم است بزودی واحد تولید اسید سولفوریک را به بهره برداری برساند. 

نظرات