درباره ما

اهل تعامل، دانش محور و اخلاق مدار

پرسنل کلیدی

در راه موفقیت،تیم مهمتر از سرمایه است.

سیما واسعی

رییس طراحی
سیما واسعی

32 سال سن دارم . دانش آموخته کارشناسی مهندس مکانیک هستم و از اولین روزهای تاسیس کران انرژی همکاری میکنم. رییس واحد طراحی مهندسی شرکت هستم. در کارم سخت گیر و جدی هستم و به طبیعت گردی علاقه ویژه دارم.